Discorsi helpt...

Klanten willen bij Discorsi vaak vaardigheden inhuren, om een probleem van dat moment op te lossen. Ofwel, inzet van een stukje mens. Bij een opdracht krijgt u er echter ook onze harten en handen bij. Wij realiseren ons dat mensen een groot deel van hun tijd in werk investeren. Mensen, die het pas ècht de moeite waarde vinden hun energie ergens in te steken als organisaties voor hen een waardevolle plek vormen. Als ze erkenning vinden en ook trots op hun werk kunnen zijn. Dit geeft de toegevoegde waarde van onze medewerkers voor een organisatie.

Discorsi sluit altijd een fair deal en daar waar winst gemaakt wordt, wordt ook nagedacht wat ermee gebeurt. Bij Discorsi wordt bewust niet gewerkt aan winstmaximalisatie, maar aan een gezond rendement: het verschil tussen die twee wordt besteed aan 'een aardige organisatie zijn'. Zowel intern als extern.

Steun aan de zwakkeren in de samenleving is hier een integraal onderdeel van. Discorsi ondersteunt actief en in verschillende vormen non-profit organisaties. Zij zijn de hefboom om onze vaardigheid in oplossen structureel en op langere termijn te benutten.

Non-profit oplossers

2003 - Stichting Warchild
2004 - Brandwondenstichting Nederland
2005 - n(o)vib Oxfam Netherlands
2005 - Stichting Paardenkamp
2006 - Wereld Kanker Onderzoek Fonds
2007 - Wereld Kanker Onderzoek Fonds